Kontakt

Bolt Designstudio
Mariboesgate 11
0183 OSLO
Telefon 22 60 19 45
E-post post@boltdesign.no

Anita Myhrvold
senior grafisk designer/eier
Telefon 97 17 34 18
E-post anita@boltdesign.no

Samarbeidspartnere
Tina Blomqvist, grafisk designer
Claes Holmberg, grafisk designer
Elin Iversen, grafisk designer
Mania Rapti, grafisk designer/AD
Kent-Remi Gabrielsen, programmerer
Anne L. Fjellro, tekstforfatter