Håndvaskkampanje

I samarbeid med Vibeke Tjæreberget.